Gıda Alanları & Hava SahasıGıda Alanında, Ekipmanların, Saklama Kaplarının, Tüketim Aletlerinin, Yüzeylerin ve Üretimle Bağlantılı Olan Boru Hatlarının İnsan ve Hayvanlar İçin Gıdanın, Yemlerin yada İçeceklerin Taşınması, Depolanması, Hava Sahası yada Tüketiminde Kullanılan Aletlerde Bakterisidal Etki İçin 1/100 Oranında Kullanılır.

Aktif Klor: %0,046 Ph:5,5, Temas Ettiği Ortamlarda, Bakterileri, Virüsleri ve Mantarları Saniyeler İçinde Yok Eden Çevre Dostu Su Bazlı Dezenfektandır. Ürün Aktif Klor (Hipokloröz Asit ) ve Deiyonize Su İçermektedir. Alkol, Aldehit, Fenol ve Amonyum İçermez. İnsan Sağlığına ve Çevreye Zarar Vermez, Çevre Dostudur.

Hızlı ve Etkin Dezenfeksiyon Sağlar. Sulama Suyunu Dezenfekte Ederek Virüs ve Bakterileri Yok Eder. Sulamada Kullanılan Suyu İyileştirerek, Ürün Kalitesini Arttırır. Uygulama Sonrası Kalıntı Bırakmaz. Biofilm Oluşumunu Engeller.

Bitki, Sebze ve Meyve Gelişimini Destekler Verimliliğini Arttırır, Tüm Hastalıklara Karşı İrini Korur ve Tekrar Oluşmasına İzin Vermez (Fideliklerde, Aşılı Fide Odalarında, Mantar Üretim Tesislerinde Odalarında, Seralarda, Sebze Yetiştiriciliğinde tüm hastalıklara karşı etkili olduğu yerinde uygulamalarla ispatlan- mıştır) Ürünü Tüm Kimyasallardan ve Kullanılan İlaçlardan Kurtararak Üretim Maliyetini Düşürür, Su Tasarrufu Sağlar, Ürünün Verimini ve Kalitesini Arttırarak Organik Bir Şekilde Pazara Girmesini Sağlar. Bitki Sağlığı İçin Gerekli Tedavileri Azaltır. Ürünlerin Sağlıklı ve Organik Şekilde Kaliteli ve Büyük Yetişmesini Sürekli Şekilde Sağlar, Verimliliğini Arttırır, Çiftçimizin Üretim Maliyetini Düşürür, Su Tasarrufu Sağlar.

Üretimde Kullanılan Tüm Kimyasallara ve İlaçlara Artık Gerek Kalmaz. Hava Sahasında Asılı Kalma Özelliği Dolayısıyla Tam Dezenfeksiyonu Sağlar, Kokuları Giderir. Sulama Boru Hatlarının Bakım Maliyetini Düşürür. Belediye Atık Sularının Tekrar Kullanılmasına İmkan Verir, Ağır Metalleri Yok Eder, Biolojik Kirliliğe İzin Vermez. Türkiye Sağlık Bakanlığı Tarafından Gıda ve Yem Alanı Biyosidal Ürün Ruhsatı, Tarım Köy İşleri Bakanlığı Veteriner Hayvancılık Ruhsatına Sahiptir. Amerika FDA tarafından onaylı bileşendir. Yine Amerika Tarım Bakanlığı tarafından Organik tarımda kullanılması tavsiye edilmiştir.