Veteriner Hijyen AlanlarıVeteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ve yaşadığı yerlerde bakterisidal etki için püskürtme, dökme, silme yöntemiyle 1/100 oranında seyreltilerek kullanılır. (Hayvan barınakları, yemlik, alet ve ekipman dezenfektasyonunda nakil araçlarının dezenfektasyonunda, ayak ve tekerlek havuzlarında, kümes, kuluçka ve kesimhane dezenfektasyonunda, veteriner muayenehanelerinin ve pet hayvanları yaşam alanlarının dezenfektasyonlarında, mandıralar ve süt üretim tesislerinin dezenfektasyonunda. )

Uygulama Alanları

Her türlü deri hastalıkları, açık yaralar, ameliyat yaraları, yanıklar, kesikler, deri enfeksiyonları, apse ve çıbanfar gibi hastalıkların iyileştiriîmesinde. Hayvanların hem derilerinde, hem de bulundukları ortamda temizlik ve hijyen sağlamada, Hayvanların genel temizliklerinde (Ağız, kulak, burun ve göz), dış parazitlerden korunmada, Hayvanların pati ve tüy temizliklerinde, tırnak temizliklerinde, Çiftlik hayvanların memelerinde oluşan yaraların tedavisinde ve doğum sırasında oluşan yaraların tedavisinde,

Açık yara, enfeksiyonlu yaralarda Deri üzerindeki mantar enfeksiyonLarı, kaşıntı, şişkinlik, ve kızarıklıklarda Alerji kaynaklı kaşıntılarda, kızarıklıklarda ve şişkinliklerde Yara bölgesinin ve bu bölgedeki deri kalıntılarının temizlen- mesindeYara bölgesini nemlendirmede, yara bölgesindeki kokuları azaltmada,

Çizilme nedeniyle oluşan yaralarda, deri ülserlerinde Yaralar, ıbanlar, Kesiklerde, Yanıklarda, Apseler)Salgın hastalıkların tedavilerinde: Kuş gribi, Newcastîe sendromu gibi .

Ameliyat öncesi ve sonrası ortam temizliğinde ve ameliyat sonrası oluşan yaraların bakım ve tedavisinde Ağrılı ve acıveren yaralarda, yırtılma ve parçalanma sonucu oluşan yaralarda Jinekolojik muayene sırasında oluşan yaralarda. Doğum öncesi ve sonrasında oluşan yaralarda Yara bölgesinin ve bu bölgedeki deri kalıntılarının temizlenmesinde,

Yara bölgesini nemlendirmede, yara bölgesindeki koku- ları azaltmada Ameliyat öncesi ve sonrası ortam temizli- ğinde ve ameliyat sonrası oluşan yaraların bakımında Ağrılı ve acı veren yaralarda, yırtıîma ve parçalanma sonucu oluşan yaralarda Traşsonrası oluşan deri reaksi- yonfarında Derideki kızarıklıklarda, şişkinlikte, sürtünme ya da çiziîme sonucunda ortaya çıkan hafifyaraîarda,

Deri ülserlerinde, Yaralar, çıbanlar, Kesiklerde, Yanıklarda, Ameliyat sonrası oluşan yaralarda Eğer yaraları, Toynak hastalıkları, Deri sağlığı, ip yanıkları tedavisinde Kanatlı hayvanların ortam ve hava temizliğinde Kanatlı hayvanların tüy ve pati temizliğinde.

Dış parazitlerin uzaktaştırılmasında,Pati ve tüy temizliği ve hjyeninin sağlanmasında, Ağız, Göz, kulak ve burun çevresinin bakım ve temizliğinde Ağız mukozası ve dilde oluşan enfeksiyontarda

Dışkı ve idrar teması ile oluşan deri îezyonlarında Ağız mukozası ve dil yarafarında, Diş etlerinde oluşan lezyonların tedavisindeDış kulak yolu egzamaları, externalotit vb.,tedavisinde

Alerji kaynaklı kaşıntılarda, kızarıklıklarda ve şişkinliklerde. Akut ve kronik yaralarda, Enfekte / Apse olmuş açık yaralardaYara bölgesinin ve bu bölgedeki deri kalıntılarının temizlenmesinde

Yara bölgesini nemlendirmede, yara bölgesindeki kokuları azaltmada. Çizilme nedeniyle oluşan yaralarda, deri ülserlerinde(Yaralar, çıbanlar, Kesiklerde, Yanıklarda.

Ameliyat öncesi ve sonrası ortam temizliğinde ve ameliyat sonrası oluşanyaraların bakımında Ağrılı ve acı veren yaralarda, yırtılma ve parçalanma sonucuoluşan yaralarda

Çıban ve Apse tedavisinde, Göz enfeksiyonfarında, bakım ve temizLiğinde,Pembe göz hastalığı, göz çevre- si, kulak çevresi bakımı, dış kulak yoluegzamalarında

Derideki kızarıklıklarda, Sürtünme ya da çizilme sonucunda ortaya çıkan hafif yaralarda, Eğer yaraları, Toynak hastalıkları, Deri sağlığı, İp yanıkları,

Kanatlı hayvanların ortam ve hava temizliğinde, Kanatlı hayvanların tüy ve patitemizliginde, Salgın hastafıkfarın tedaviîerinde: Kuş gribi, Newcastle sendromugibi

Deri, ayak, tırnak mantarlarının giderilmesinde yardımcı olarak kullanılır.